אחריות בת הזוג לחובות בן הזוג הנמצא בהליך פשיטת רגל וחדלות פירעון.
לא אחת נשאלת השאלה האם בן/בת הזוג אחראי לחובותיי בהליך פשיטת הרגל??
בייחוד כישנם מכרים שבהם לא ממש ברור האם חוב של אחד מבני הזוג אמור וצריך להיות משותף גם לבן הזוג השני. לכן, במקרים של סכסוך בין בני הזוג או במקרים שאחד הצדדים נקלא לפשיטת רגל אישית, אין הרבה ברירה אלא להתמודד מול שאלות אלה וממולץ תוך כדי היוועצות עם עורך דין המתמחה בתחום חדלות פירעון.
בתי המשפט בישראל נדרשו לאורך השנים לדיונים ארוכים ומורכבים בנושא חובות כספיים של בני זוג, לעיתים כשאחד מבני הזוג נקלע להליכי פשיטת רגל ובמקרים אחרים, כשבני הזוג נפרדו למרות שבתקופת הנישואים כבר צברו חובות כאלה ואחרים.
נכון, חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973 קובע כי במהלך חיי הנישואין ישנה הפרדה בין רכוש בני הזוג וכתוצאה מכך גם בין חובותיהם. המשמעות וחוב הרשום על שם אחד מבני הזוג לא יכול באופן עקרוני להיגבות מבן הזוג השני.
אולם, חוב על שם אחד מבני הזוג בלבד אינו הוכחה לכך בהחוב הוא אישי. חובה להוכיח כי חובות אלו אישיים ולא נצברו במשותף.
פסיקת בית המשפט העליון בנושא ב ע"א 1967/90 גיברשטיין נ' גיברשטיין קבעה כי בני זוג הנהנים מפירות המאמץ משותף גם צריכים לשאת בכישלונות כלכליים של אחד מהם. אולם בית המשפט קבע כי השיתוף בחובות מוגבל לחובות שנעשו בדרך הרגילה על ידי אחד מבני הזוג בתקופת קיום יחסיהם, כל זמן שהם מנהלים אורח של חיי משפחה תקינים, להוציא חוב שהוא בעל אופי אישי מובהק. בתי המשפט מתייחסים לנסיבות העניין כגון מהו אופי החוב, מועד היווצרותו, מצב חיי הנישואין בעת היווצרות החוב וכדומה.
לסיכום הדברים שהובאו במאמר זה הינם רק קצה הקרחון ממורכבות העניין של אחריות בת זוג/גרושה/פרודה מחובות בן הזוג בהליך פשטת הרגל ומשכך ישנה חשיבות מכרעת להיוועצות עם עורך דין המתמחה בתחום פשיטת הרגל וחדלות פירעון  בטרם ותוך כדי התחלת ההליך.
 
סולמי ושות',  משרד עורכי דין
רח' הארבעה 28, מגדל צפוני קומה 5 תל-אביב 
• טלפון: 076-5384337 פקס: 076-5100712
דוא"ל office@sulami-law.com
FacebookGoogle+YoutubeLinkedin