הפטר (פטור מחובות) בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
משאת נפשו כל חייב שנקלע לקשיים והחל הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי היא קבלת הפטר.
חייב שעומד בתנאיו של הצו לפתיחת הליכים (השלב הראשון בהליכים), יקבל צו לשיקום כלכלי (השלב האחרון) שבו יפורטו התנאים שאם יעמוד בהם, הוא יוכל לקבל הפטר ולהביא לסיום ההליכים בעניינו
ככלל, לאחר כ- 4 שנים מהרגע שנפתחו (הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל, חייב יוכל לקבל פטור מהחובות (הפטר).
עם זאת, הסמכות המשפטית במסגרתה מתנהלים ההליכים, רשאית להורות כי במקרים מסויימים החייב יקבל הפטר מיידי (הפטר לאלתר), אם צרכיו ועלויות המחייה הבסיסיים שלו גבוהים מכושר ההשתכרות שלו.
ההערכאה המשפטית המוסמכת לתת הפטר או לבטלו, נקבעת לפי סכום החובות והגורם שביקש לפתוח בהליכים :
אם החייב ביקש לפתוח בהליכים וסכום החובות עולה על 149,559.43 ש"ח, הסמכות היא של בית-המשפט.
אם החייב ביקש לפתוח בהליכים סכום החובות נמוך מ-149,559.43 ש"ח, הסמכות היא של רשם ההוצאה לפועל.
אם פתיחת ההליכים נעשתה ביוזמת נושה, הסמכות היא של בית-המשפט (ללא קשר לסכום החובות).
חשוב לציין כי ניתן להורות על ביטול רטרואקטיבי של ההפטר, לדוגמה במקרה שהחייב התנהל בחוסר תום לב.
ביטול ההפטר אינו מהווה ביטול של הליכי חדלות הפירעון, אשר יימשכו כאילו לא ניתן הפטר. במקרה כזה, יוכל החייב לקבל בעתיד הפטר חדש, אם יעמוד בתנאים שייקבעו.
למרות קבלת ההפטר המיוחל ישנם סוגי חובות שההפטר לא יחול עליהם.
ככל, על החובות הבאים, לא ניתן לקבל הפטר:
תשלום עונשי- (קנס, עיצום כספי וכו') אשר הוטל על החייב ע"י רשות מנהלית או שיפוטית עקב הפרה של חוק.
חוב שנוצר כחלק מפעילות לא חוקית- חוב שנוצר במרמה או שנובע מעבירת גניבה או עבירת מין או אלימות חמורה.
חוב מזונות- שהוטל על האדם עם החובות במסגרת פסק-דין.
עקב מורכבות העניין סוגי החובות, מקורם וכל התהליך מדובר בנושא סבוך ומורכב שנדרש ידע מקצועי נרחב בתחום חדלות הפירעון והיכולת לקבל הפטר בהקדם האפשרי.
משכך חשוב והכרחי לקבל ייעוץ וליווי מקצועי מעורך דין המתמחה ומתמצא בחוק ובהליך.
 
סולמי ושות',  משרד עורכי דין
רח' הארבעה 28, מגדל צפוני קומה 5 תל-אביב 
• טלפון: 076-5384337 פקס: 076-5100712
דוא"ל office@sulami-law.com
FacebookGoogle+YoutubeLinkedin