מעמד דירת מגורים בהליך פישטת רגל וחדלות פירעון
ברוב המקרים כשהחייב נמצא בהליף חדלות פירעון עולה השאלה הדי מתבקשת מה מעמד דירת מגורים של החייב ובת זוגו והאם היא מוגנת והאם לאו.
בתחילה עלינו לזכור מהי מטרת חוק חדלות הפירעון?
קרא עוד...
 
סולמי ושות',  משרד עורכי דין
רח' הארבעה 28, מגדל צפוני קומה 5 תל-אביב 
• טלפון: 076-5384337 פקס: 076-5100712
דוא"ל office@sulami-law.com
FacebookGoogle+YoutubeLinkedin