ייפוי כח מתמשך

לעיתים החיים מזמנים לנו הפתעות או שינויים פתאומיים אשר מונעות מאיתנו את היכולת לקבל החלטות בענייננו כגון בעניין גוף ורכוש.
כל עוד אנו כשירים מבחינה גופנית וצלולים מבחינה נפשית אין לנו בעיה או קשיי בקבלת ההחלטות. אולם, במקרה של אירוע יכולות אלו יכולות להיפגע באופן מיידי ובאופן בלתי הפיך. במצב זה הקרובים לנו יכולים לעמוד בפני שוקת שבורה. מי רשאי להחליט על קבלה/אי קבלה של טיפול רפואי??? מי ינהל את הרכוש (הכסים, חשבונות בנק ועוד..)???
בעבר במקרים אלו היה חובה לפנות לבית המשפט על מנת למנות אפוטרופוס לגוף, לרכוש או לשניהם גם יחד. מדובר בהליך הלוקח זמן ולרוב היה מתבצע תחת לחץ בעקבות ארועי חריג שקרה.
כיום חל שינוי וניתן לערוך מבעוד מועד ייפוי כח מתמשך שיורה מה ברצוננו לעשות בקרות אירוע חריג וקיצוני שימנע מאיתנו את היכול לקבל החלטות.
להבדיל מצוואה שבה המצווה מורה מה יקרה אחרי מותו ייפוי כח המייפה קובע מה יקרה בחייו במצב שאינו כשיר.
****ייפוי הכח אינו פוגע ואינו מחליף צוואה שכן הוא בתוקף כל עוד האדם בחיים ועם מותו תיכנס לפועל הצוואה.
ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אשר מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס. ייפוי הכוח המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו. מיופה כוח, יהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו, ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לעניינים רפואיים, אישיים או רכושיים - או רק לחלקם. הוא יכול לכלול גם "הנחיות מקדימות", בהן יבהיר איך הוא מבקש ממיופה הכוח לפעול בעתיד.
ייפוי כח מתמשך רשאי לערוך אך ורק עורך דין אשר הוסמך לכך ע"י משרד המשפטים. את רשימת עורכי המוסמכים ניתן למצוא באתר משרד המשפטים.
הסדרת ייפוי כוח מתמשך היא חובה לכל אדם המעוניין בשלוות נפש ואיכות חיים בשנות הזיקנה או במקרים בהם יהפוך לסיעודי (עקב מחלה או תאונה) ולא יוכל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו.
ייפוי כח מתמשך עוסק במס' תחומים ויכול להורות בכל אחד מהנושאים הבאים או בכולם יחד לפי בחירה מייפה הכח.
ענייני רכוש: ניהול חשבונות בנק, קצבאות, קופות גמל ופנסיה, ניהול בית ונכסים אחרים, ועוד.
עניינים אישיים: רווחה, מגורים, פנאי, מפגשים חברתיים, תעסוקה, לימודים, העשרה, ועוד.
עניינים רפואיים: סמכות לקביעת טיפולים ובדיקות, בחירת רופאים ומוסדות טיפול, החלטה על סוגי טיפול, ועוד.
לאור חשיבות הנושא יש לפנות לעורך דין מוסמך לעריכת ייפוי כח מתמשך לצורך עריכתו מבעוד מועד ולהיות רגועים שחלילה בקרות אירוע חריג הדברים יהיו על פי רצוננו כפי שקבענו כשהיינו בדיעה צלולה.
 
סולמי ושות',  משרד עורכי דין
רח' הארבעה 28, מגדל צפוני קומה 5 תל-אביב 
• טלפון: 076-5384337 פקס: 076-5100712
דוא"ל office@sulami-law.com
FacebookGoogle+YoutubeLinkedin