תפקיד הנאמן בהליכי חדלות פירעון
בהליך חדלות פירעון ישנם בעלי תפקידים חשובים ומרכזיים להליך.
ברגע שניתן ליחיד צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל בעבר), הכונס הרשמי ו/או בית המשפט ממנה נאמן שהוא הגורם המקצועי המסייע בהליכים
בין היתר תפקידיו של הנאמן תפקידיו, בין היתר, הם בדיקת מצבו הכלכלי של החייב, היקף החובות, הכרעה בתביעות חוב שמגישים הנושים ויישום הצו לשיקום כלכלי שהוא השלב האחרון בהליכים.
ישנן סמכויות ופעולות שהנאמן יוכל לבצע רק אם יקבל אישור מראש מהרשות האחראית מטעם המדינה על ניהול ההליכים.
הנאמן הוא ככלל, עורך-דין בעל ניסיון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), אשר ממונה על-ידי הרשות האחראית מטעם המדינה על ניהול הליכים אלו.
 • תפקיד הנאמן מתחיל ברגע שנפתחים הליכי חדלות הפירעון (לבקשת החייב או לבקשת הנושה) ומסתיים, ככלל, כשהחייב מקבל הפטר (פטור מהחובות).
 • אם סכום החובות עולה על 149,559.43 ש"ח (נכון ל-2021), הנאמן פועל מטעם הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי).
 • אם סכום החובות נמוך מ-149,559.43 ש"ח (נכון ל-2021), הנאמן פועל מטעם רשם ההוצאה לפועל.
 • במסגרת תפקידו והפעלת סמכויותיו, על הנאמן לשמור על כבודו של החייב וכן להגן על האינטרס של הנושים על מנת לקבל את חובם חזרה.
לאור זאת קיימת חשיבות מכרעת להיעזר ולקבל ייעוץ, הכוונה וייצוג ע"י עורך דין הבקיא ומתמחה בהליכי חדלות פירעון והמתמצא בנבכי החוק, התקנות והאפשרויות בהליך.
תפקידי הנאמן
 • לבדוק את מצבו הכלכלי של החייב ואת הנסיבות שהובילו אותו למצב זה.
 • להכריע (לאשר או לדחות) בתביעות חוב שהנושים מגישים לו, כדי שיוכלו לקבל את חובם חזרה.
 • לפעול לכינוס (איסוף וריכוז) וניהול הנכסים והכספים שנצברו ב"קופת הנשייה".
 • לפעול למימוש הנכסים והכספים שבקופת הנשייה וחלוקתם לנושים.
 • לפקח על עמידתו של החייב בתנאי הצו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים), כדי שיוכל לקבל הפטר.
 • להגיש לגורם האחראי על ניהול ההליכים (הממונה על הליכי חדלות פירעון או רשם ההוצאה לפועל, לפי סכום החובות) דוח עם ממצאי הבדיקה שערך ודוחות נוספים.
הנאמן, ככלל, פועל בשם החייב ("נכנס בנעליו") ולכן, כל פעולה שהחייב היה יכול לעשות בנכסים ובכספים שלו בעצמו- גם הנאמן יכול לעשות אותה.
פעולות שהנאמן נדרש לקבל אישור כדי לבצען
 • הנאמן נדרש לקבל אישור מראש מהרשות האחראית על ניהול ההליכים מטעם המדינה, כדי לבצע, בין היתר, את הפעולות הבאות:
  • לנהל תביעות משפטיות (כתובע או כנתבע) בשמו של החייב.
  • להעסיק מישהו מטעמו כדי לסייע לו בביצוע תפקידו.
  • לפרוע (להחזיר) את החוב לנושים (לפי סוג החוב וסוג הנושה) מתוך קופת הנשייה.
  • להגיע לפשרה עם נושה או עם מי שחייב כספים או רכוש לחייב עצמו, אם תהיה לפשרה השפעה מהותית על הנכסים והכספים שבקופת הנשייה.
לסיכום מדובר בהליך מורכב מאד ובעל השפעה מכרעת על חיי החייב והנסיון לחזור ולהתחיל "לחיות מחדש" כלכלית. עקב מורכבות הנושא נדרש ייעוץ והכוונה מבעל מקצוע, עורך דין המתמצא בנושא ויכול ללוות את החייב ולסייע בידו להשלים את ההליך במהרה.
 
סולמי ושות',  משרד עורכי דין
רח' הארבעה 28, מגדל צפוני קומה 5 תל-אביב 
• טלפון: 076-5384337 פקס: 076-5100712
דוא"ל office@sulami-law.com
FacebookGoogle+YoutubeLinkedin