צו לשיקום כלכלי – תשלום חודשי  
חוק חדלות הפירעון שינה את המינוחים הישנים לחדשים ואף שינה את מהות ההליך כך שעתה אין מדובר באדם שפשט את הרגל כי אם אדם שהגיע לחדלות פירעון בתום לב ולפיכך עליו לקבל עזרה העולה לכדי שיקום כלכלי.
אם בעבר תחילת ההליך היתה בקבלת צו שיפוטי העונה לשם צו כינוס נכסים הרי שהיום הצו הינו צו לשיקום כלכלי.
העניינים הנכללים בצו מפורטים בחוק לחדלות פירעון ובכללם גם חובת התשלומים על היחיד – גובה התשלומים ותקופתם. בשלב הדיון במתן הצו, יבחן בית המשפט את פוטנציאל כושר ההשתכרות של היחיד וממנו אמור להיגזר הסכום לתשלום לאחר הפחתת דמי מחייה.
חשוב להבין כי מדובר בפוטנציאל הכושר ולא בשכר בפועל. כך שאם יבחין בית המשפט בעלם או עלמה צעירה ובריאה אזי יראה בית המשפט את הפוטנציאל כפוטנציאל גבוה. לכן בטרם מגישים את הבקשה נבחן האם תלוש השכר תואם את האדם המבקש את ההליך.
עמידה בחובת התשלומים דורשת מחוייבות מצד היחיד וכל השחקנים רואים בו תפקיד מכריע בתהליך השיקום של החייב. מעבר לתשלום ניתן לבחון האם החייב הבין את שגיאותיו הכלכליות והאם הוא פועל לתקנם והאם הוא מספיק אחראי לשלם את תשלומיו על פי הצו.
ישנם חייבים אשר מתעלמים באופן גורף מחובת התשלום ומידי כמה חודשים משלמים בתשלום אחד את הפיגור. כאן המקום להבהיר כי הן בית המשפט והן הממונה רואים התנהלות זו בעין לא יפה או אז יצטרך החייב להבהיר כיצד הצליח להשיג סכום גבוה לתשלום פיגורו.
לפיכך קיימת חשיבות בעמידה בתשלומים אשר מהווה גם התחייבות להליך עצמו והשתדלות מצד היחיד לשלם את התחייבויותיו נשוא ההליך על מנת לקבל בסופו של יום את ההפטר המיוחל.
פיגור בתשלומים כאמור לעיל עשוי דווקא ליצור מצג לפיו היחיד איננו מוכן להלחייב להליך ומדובר בניצול ההליך לרעה ואף לביטולו של ההליך.
לכן חשוב לזכור – חייב אשר נמצא בהליך עליו מוטלות שני משימות בלבד- תשלומים חודשיים וכן להגיש דוחו"ת תקופתיים.
 
סולמי ושות',  משרד עורכי דין
רח' הארבעה 28, מגדל צפוני קומה 5 תל-אביב 
• טלפון: 076-5384337 פקס: 076-5100712
דוא"ל office@sulami-law.com
FacebookGoogle+YoutubeLinkedin